Szczepionka na koronawirusa – Ważne informacje

Szczepionka na koronawirusa

Po wielu miesiącach ciężkiej pracy naukowców z całego świata szczepionka na koronawirusa jest już gotowa i będziemy mogli z niej skorzystać, a co za tym idzie uchronić siebie i innych przed zakażeniem. Jak powstawała szczepionka, czy każdy może ją przyjąć, gdzie się zgłosić, aby się zaszczepić? Odpowiedzi na te i inne pytania zbieramy w jednym miejscu – Odpowiedzi to oficjalne stanowisko naszego rządu.

Gdzie mogę się zaszczepić?

Dedykowanymi miejscami realizacji szczepień będzie istniejąca sieć placówek medycznych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Przewiduje się również organizowanie nowych mobilnych czy też stacjonarnych punktów szczepień spełniających wymagania organizacyjne i lokalowe przewidziane dla realizacji świadczeń medycznych. W ramach realizacji strategii szczepień mobilnych przewiduje się szczepienie dokonywane przez zespół wyjazdowy w miejscu zamieszkania lub przebywania pacjenta. Szczepienia będą realizowane:

 • w innych stacjonarnych placówkach medycznych;
 • stacjonarnie w placówkach POZ i AOS;
 • w mobilnych zespołach szczepiących;
 • w centrach szczepiennych w szpitalach rezerwowych.

Czy mogę kupić szczepionkę na COVID-19? Jeśli tak, to gdzie?

Szczepionka będzie bezpłatna i dostępna w punktach realizujących szczepienia w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19.

W jaki sposób przebiega proces szczepienia Polaków?

Po zatwierdzeniu szczepionki przez KE, rozpocznie się proces rejestracji powszechnych szczepień. Szczepienia odbędą się etapami:

Etap 0: pracownicy sektora ochrony zdrowia, pracownicy Domów Pomocy Społecznej i pracownicy Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, jak również personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym stacjach sanitarno-epidemiologicznych;

Pierwszy etap: pensjonariusze domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych, czy też innych miejsc stacjonarnego pobytu, osoby powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych, służby mundurowe, w tym Wojsko Polskie, nauczyciele;

Etap 2: osoby w wieku poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, albo w trakcie diagnostyki i leczenia wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia, osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne ;

Trzeci etap: szczepieni zostaną przedsiębiorcy jak również pracownicy sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Realizowane będą także powszechne szczepienia pozostałej części dorosłej populacji.

W jaki sposób Polska zagwarantuje system dystrybucji, jak również sposób realizacji szczepień czy też należytą temperaturą przechowywania?

Szczepionka na koronawirusa jest bardzo delikatna. Dlatego zabezpieczone zostały zdolności magazynowe umożliwiające przechowywanie dostaw szczepionek w warunkach zimnego łańcucha (2-8°C), jak i ultra niskich temperatur (-75°C). Wybrane zostały centra logistyczne, które będą stanowiły zaplecze magazynowe oraz dystrybucyjne. Wszystkie podmioty biorące udział w procesie mają odpowiednie doświadczenie, kompetencje i wymagane prawem certyfikaty.

W puli szczepionek dostępnych dla Polski przewiduje się zarówno szczepionki wymagającego standardowego zimnego łańcucha, czyli stałej kontrolowanej temperatury 2-8°C w procesie przechowywania oraz transportu, a także szczepionki bazujące na mRNA wymagające ultra niskich temperatur (-75°C) przy przechowywaniu powyżej 5 dni. Zarówno przechowywanie jak i transport muszą przebiegać w procesie kontrolowanym przy wykorzystaniu urządzeń potwierdzających utrzymanie wymaganych warunków temperatury. Transport odbędzie się przy użyciu specjalistycznej floty pojazdów z instalacją chłodniczą lub też w specjalnych urządzeniach transportowych utrzymujących określoną niską temperaturę. Proces opiera się na dobrze funkcjonujących sieciach dystrybucji hurtowni farmaceutycznych. Cały proces przechowywania oraz transportu będzie przebiegał zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w zakresie Dobrych Praktyk Dystrybucyjnych.

Ile dawek kupiła Polska i od jakich producentów? Ile to kosztowało?

Według stanu na 7 grudnia 2020 r. Polska zawarła pięć umów na zakup szczepionek przeciw COVID-19 z producentami:

 • Astra Zeneca (planowany zakup 16 mln dawek),
 • Janssen Pharmaceutica NV (16,98 mln zakupionych dawek),
 • Pfizer / BioNTech (16,74 mln zakupionych dawek),
 • CureVac (5,65 mln zakupionych dawek),
 • Moderna (6,69 mln zakupionych dawek).

Zakupy sfinansował budżet państwa. Umowy opiewają w sumie na zakup ponad 62 mln szczepionek, a szacowany koszt zakupu to ok. 2,4 mld zł.

Czy szczepionka na koronawirusa jest bezpieczna? Jakim badaniom i procedurom podlega?

Niezależnie od rodzaju szczepionki, każdą z nichpo starannym badaniom i może być podana wyłącznie po dopuszczeniu do obrotu przez wyspecjalizowane instytucje.

Skrócono do minimum procedury rejestracyjne, ale badania wykonywano według najwyższych standardów bezpieczeństwa, podobnie jak w przypadku innych szczepionek.

Szczepionki, tak jak pozostałe produkty lecznicze, przed wprowadzeniem na rynek wymagają uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. Wymagania dot. ich rejestracji są bardzo rygorystyczne.

W Polsce dopuszczeniem szczepionek do obrotu zajmuje się Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL). Decyzja może być także podjęta przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską po przeprowadzeniu przez Europejską Agencję Leków procedury scentralizowanej.

W każdym przypadku pozwolenie na dopuszczenie do obrotu jest wydawane po ocenie stosunku korzyści do ryzyka. Następuje to na podstawie dokumentacji zawierającej dane zebrane w czasie prac nad produktem, jak również podczas badań klinicznych. Ocena ryzyka dotyczy jakości, bezpieczeństwa, jak również skuteczności produktu leczniczego.

W przypadku COVID-19 dla szybkiego zapewnienia  dostępności skutecznej i bezpiecznej szczepionki, skrócone zostały terminy administracyjne. Te ułatwienia proceduralne nie obniżają obowiązujących wymogów  dot. bezpieczeństwa i skuteczności szczepionki.

Umowy o wczesnym zakupie podpisywane przez Komisję Europejską uzależniają końcowy zakup od otrzymania dostępu do obrotu szczepionki w Unii Europejskiej. Pozytywna decyzja o całkowitym lub warunkowym dostępie zostanie podjęta względem szczepionek, które udowodnią swoją skuteczność, jak również bezpieczeństwo w procedurze centralnej prowadzonej przez EAL.

Także firmy farmaceutyczne przeprowadzają własne testy. Moderna, jeden z producentów szczepionki przeciwko COVID-19 – dane opracowano na podstawie analizy 196 potwierdzonych zakażeń COVID-19 wśród 3000 uczestników badania. Firma stwierdziła, że w grupie placebo zaobserwowano 185 przypadków COVID-19 w porównaniu do 11 przypadków w grupie, która otrzymała szczepionkę.

Dlaczego szczepionka na koronawirusa powstała tak szybko?

W odróżnieniu od tradycyjnych szczepionek, szczepionki mRNA (taką jest szczepionka na koronawirusa) mogą mieć krótszy okres produkcyjny. To efekt tego, że zamiast wstrzykiwać białka wirusowe, nasz organizm wykorzystuje instrukcje do samodzielnego ich tworzenia. Ponadto cząsteczki mRNA mają prostszą strukturę niż białka.

Za dopuszczenie do obrotu szczepionek pandemicznych odpowiada Komisja Europejska, po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP). EMA wdrożyła szereg mechanizmów wspierających prace rozwojowe nad szczepionkami przeciw COVID-19, przyspieszających proces dopuszczania do obrotu.

Jakie choroby przewlekłe wykluczają podanie szczepionki?

Bezpieczeństwo, jak również skuteczność szczepionek przeciw COVID-19, potwierdziły się w badaniach klinicznych, przeprowadzonych w licznych grupach uczestników. Lista chorób przewlekłych, które nie są przeciwwskazaniem do szczepienia  przeciw COVID-19 zarekomendowała Rada Medyczna.

Obejmuje ona:

 • przewlekła choroba nerek, deficyty neurologiczne,
 • choroby płuc, choroby nowotworowe, cukrzyca,
 • POChP, choroby naczyń mózgowych, nadciśnienie tętnicze,
 • niedobory odporności, choroby układu sercowo-naczyniowego,
 • przewlekłe choroby wątroby, otyłość,
 • choroby związane z uzależnieniem od nikotyny, astma oskrzelowa,
 • talasemia, mukowiscydoza, anemia sierpowata.

Pacjenci, u których występują ww. choroby, mogą zgłosić się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej z prośbą o wystawienie e-skierowania.

Czy szczepionka na koronawirusa jest bezpieczna dla kobiet w ciąży?

Według stanu na 14.12.2020 r. w rekomendacjach Komitetów Doradczych ds. Szczepień w Wielkiej Brytanii, Kanadzie jak również w Stanach Zjednoczonych, gdzie dopuszczono do realizacji programu szczepień przeciw COVID-19 szczepionkę mRNA firmy Pfizer/BioNTech, wskazano m.in.  że nie zaleca się szczepienia w okresie ciąży jak również podczas karmienia piersią.

Niezależnie od tego, czy zamierzamy się zaszczepić, czy też nie – Warto pamiętać, że w razie problemów z oddychaniem, czy to spowodowanymi przez COVID-19, czy też przez inne choroby, zawsze pomoże nam czysty tlen inhalacyjny.

Natomiast, jeżeli chcemy zabezpieczyć nasz dom, czy też miejsce pracy przed wszelkimi bakteriami, jak również wirusami – Możemy zaopatrzyć w specjalistyczny sprzęt, jak chociażby ta maszyna – https://oneshot.pl/sklep/zamglawiacz-dezynfekcja-i-dezynsekcja/