Jak powstaje tlen medyczny?

Tlen medyczny to pierwiastek niezbędny do oddychania, zamknięty w butli pod ciśnieniem lub w puszce ze sprayem. Jest to gaz o stężeniu 100%, wspiera on leczenie chorób przy których istnieje możliwość niedotlenienia tkanek. Jego głównymi zaletami jest zwiększenie wydolności fizycznej, poprawa koncentracji oraz ogólnego samopoczucia. Tlen medyczny, stosowany jest również jako środek poprawiający jakości życia u osób zdrowych. Działa także antystresowo i usuwa oznaki zmęczenia.

 

Jak powstaje tlen do butli

Produkcja tlenu medycznego obejmuje kilka etapów. Pierwszy z nich to separacja powietrza, która następuje jeszcze u dostawców. Tlen, jak i inne gazy, znajduje się jak wiemy w powietrzu. Pozyskiwanie go odbywa się w stacjach separacji powietrza, gdzie poprzez podniesienie ciśnienia odpowiednimi do tego sprężarkami następuje rozdział gazów. W trakcie sprężania i rozprężania powietrza następuje obniżenie temperatury. Gdy osiągnie ona odpowiedni poziom, w którym gazy przejdą w stan skroplony, następuje proces oddzielania azotu, argonu oraz innych zanieczyszczeń specjalnie przystosowanymi do tego sitami molekularnymi. W efekcie końcowym, w taki właśnie sposób uzyskuje się czysty tlen.

Kolejny etap, to przetransportowanie oczyszczonego i odseparowanego tlenu w skroplonej postaci do firmy zajmującej się tworzeniem tlenu medycznego. Na miejscu kontroler sprawdza, czy zawartość gazu spełnia wymagane kryteria i z użyciem specjalnego czynnika zatwierdza go do wytworzenia tlenu medycznego. Jeśli wszystko się zgadza, przywieziony gaz trafia do zbiorników stacjonarnych.

Ze zbiorników tlen trafia specjalnymi rurami do tak zwanych parownic. Dzięki temu procesowi przechodzi on ponownie ze stanu skroplonego w stan gazowy. Ogrzany w taki sposób tlen medyczny wędruje następnie do butli, ale nim zostanie dostarczony do szpitali, przechodzi jeszcze jedną, dodatkową kontrolę pod kątem czystości.

Tlen medyczny butla

Butla z tlenem medycznym jest profesjonalnym urządzeniem, które spręża tlen pod ciśnieniem 150 lub 200 bar. Butlę taką można napełniać wielokrotnie – jej jednorazowe napełnienie wystarcza na podawanie tlenu pod ciśnieniem 200 bar na mniej więcej 130 minut (gdy średni przepływ tlenu będzie wynosił 15l/min). Co istotne, raz umieszczony w butli tlen, jeśli nie zostanie wykorzystany od razu, zachowuje swoją ważność przez rok.

Jak powstaje czysty tlen

Materiały wyjściowe do otrzymania tlenu na skalę przemysłową, to powietrze i woda. Metoda jego pozyskiwania polega na skropleniu powietrza w ciecz o maksymalnej temperaturze ok. -192 stopni C i rozdzieleniu jej głównych składników – azotu i tlenu – poprzez destylację frakcyjną. Uzyskany w taki sposób tlen zawiera ok. 3 % argonu.

Tlen medyczny w sprayu

Tlen w przenośnej wersji, w puszce o niewielkich rozmiarach, doskonale zastępuje w swoim działaniu koncentrator tlenu. Sprawdza się świetnie w ratownictwie, ale także w domu jako doskonałe narzędzie dla pacjentów wymagających terapii tlenowej . Jest specjalnie dedykowany osobom z dolegliwościami takimi jak:

  • niewydolność oddechowa,
  • astma,
  • choroba POCHP,
  • bezsenność i bezdech senny,
  • przemęczenie,
  • przewlekłe choroby.

Tlen w niewielkiej puszce w sprayu sprawdza się również doskonale w przypadku osób zdrowych np. sportowców jak i kierowców zawodowych, którzy potrzebują wsparcia w trakcie nadmiernej eksploatacji organizmu.

Tlen medyczny napełnianie butli

Butla z tlenem medycznym to najpopularniejszy wybór, zwłaszcza w placówkach służby zdrowia. Do jej odpowiedniego używania niezbędna jest jednak specjalistyczna wiedza np. w kontekście napełniania butli. W tym celu, po wyczerpaniu się zawartego w niej tlenu, należy udać się do autoryzowanego punktu. Butla tlenowa to sprzęt, z którym należy obchodzić się nadzwyczaj ostrożnie, dlatego też każdy pracownik służby zdrowia musi zapoznać się szczegółowo z jej instrukcją oraz przejść obowiązkowe przeszkolenie z jej użytkowania.